„Program profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021”

Powiat Częstochowski wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej INTER—MED, mieszczącym się przy ul. 1 Maja 27 w Częstochowie przystąpili do realizacji „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021”. Bezpłatnymi badaniami, finansowymi ze środków pochodzących z budżetu powiatu częstochowskiego, objętych zostanie w 2021 r. około 300 osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

  • osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

  • osoby w wieku 25-49 lat u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita gubego).

Do badania nie kwalifikują się osoby, które wykonywały kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

W drodze konkursu ofert wybrany został realizator programu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER—MED w Częstochowie, który przeprowadzi kampanię promocyjno — informacyjną dotyczącą programu, edukację zdrowotną dotyczącą zwiększenia świadomości mieszkańców na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego, w tym czynników ryzyka jego powstania oraz wczesnych objawów. Realizator w ramach programu wykona indywidualne badania lekarskie, w tym badania per rectum pacjenta. W przypadku obciążającego wywiadu uzyskanego od pacjenta lub nieprawidłowości w badaniu, w tym badaniu per rectum, realizator zleci wykonanie badań przesiewowych, tj. badania kolonoskopowego diagnostycznego z ewentualnym pobraniem wycinków do oceny histopatologicznej lub z wykonaniem polipektomii wraz z wydaniem pacjentowi opisu wyników badania, podejmie decyzję co do dalszego leczenia pacjentów, natomiast pacjentów z nieprawidłowym wynikiem skieruje do odpowiedniej placówki specjalistycznej w celu dalszej diagnostyki bądź leczenia.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa Wójtów i Burmistrzów z uprzejmą prośbą o pilne rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców gmin o możliwości wykonania bezpłatnych badań kolonoskopowych.

Do programu można zgłaszać się osobiście — adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER—MED, ul. 1 Maja 27 w Częstochowie (Budynek Centrum Medyczne i Biurowe 1 Maja 27) lub telefonicznie, rejestracja pod nr tel. 787 653 980 lub 34 324 55 26.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela pani Katarzyna Pawlica , tel. 881-655-677 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED oraz pani Małgorzata Krasoń, inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie, tel. 34-322-91-44.

Data opublikowania: 10:12, 23 lutego 2021

Kategorie: Aktualności