Program Czyste Sołectwo

Organizatorem Programu Czyste Sołectwo jest ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S. A. z siedzibą w Warszawie. Program realizowany jest od dnia 01.04.2023 r. do odwołania. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program dedykowany i kierowany jest do społeczności lokalnej sołectw reprezentowanej przez sołtysa lub inną umocowaną osobę.

czyste_solectwo_ulotka

PLAKAT Regulamin Czyste Sołectwo 09.05.2023

Data opublikowania: 13:35, 31 lipca 2023

Kategorie: Aktualności