Pracodawco! PUP zaprasza do współpracy.

Myślisz o rozwoju swojej firmy i tworzeniu nowych miejsc pracy – złóż wniosek. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie nadal posiada środki finansowe na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Pomożemy w pozyskaniu odpowiednich pracowników z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (pokój nr 10), telefonicznie pod numerem 34 37 06 156 lub na stronie internetowej PUP Częstochowa http://www.pup.czestochowa.pl

 

Data opublikowania: 11:21, 27 września 2017

Kategorie: Aktualności