Pozyskano pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnej

Gmina Mykanów pozyskała kolejne środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Hankowska i Wola Kiedrzyńska. W dniu 22 listopada 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3278/206/IV/2012 zatwierdził listę operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – w zakresie gospodarki wodno – ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście tej znalazła się również nasz Gmina pozyskując kwotę 3062747zł tym samym wykorzystano pełne możliwe dofinansowania z tego działania które wynosiło 4 mln zł. Wcześniej kwotę 937252zł pozyskano na budowę kanalizacji w Kuźnicy Lechowej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014.

 

Data opublikowania: 07:50, 29 listopada 2012

Kategorie: Aktualności, Inwestycje Gminne