Powstał związek, który powalczy o unijne środki

W trakcie założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 5 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy jego członkowie, wśród których oczywiście nie zabrakło Wójta naszej gminy Dariusza Pomady, m.in. zaakceptowali statut, podpisali listę członków założycieli, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną stowarzyszenia.

Tym samym przedstawiciele 34 samorządów powołali Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Stowarzyszenie jest niezbędne, aby skutecznie starać się o środki unijne dla Częstochowy, okolicznych gmin i powiatów, w nowej perspektywie finansowej.

Związek jest efektem dotychczasowej współpracy 34 gmin i powiatów subregionu północnego, polegającej m.in. na programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dotychczas ta współpraca była oparta na porozumieniu gmin i powiatów, teraz będzie realizowana w ramach Związku, który stanie się instytucją pośredniczącą w realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Data opublikowania: 10:31, 7 listopada 2019

Kategorie: Aktualności