Powiatowe Święto Strażaka w Lubojnie

W dniu 17 maja 2015 r. w Lubojnie odbyła się uroczystość powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” oraz przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego Mercedes „Atego” dla miejscowej OSP. Zgodnie ze scenariuszem uroczystość rozpoczęto zbiórką pododdziałów wraz z pocztami sztandarowymi z OSP gminy Mykanów oraz delegacjami OSP z gmin powiatu częstochowskiego, następnie została odprawiona msza święta w intencji strażaków.

Część oficjalna uroczystości odbyła się przed strażnicą OSP przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Mykanowa pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka, warto dodać, że jest to najlepsza orkiestra dęta w kraju. Na placu  uroczystości  uformowały się pododdziały  Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacji OSP z gmin powiatu częstochowskiego wraz ze sztandarami (OSP Stary Koniecpol, OSP Koniecpol II, OSP Blachownia, OSP Zdrowa – gmina Kłomnice, OSP Dąbrowa Zielona, OSP Przyrów, OSP Rędziny, OSP Konopiska) oraz z terenu gminy Mykanów (OSP Lubojna, Stary Broniszew, Cykarzew Płn. Stary Cykarzew, Stary Kocin, Borowno, Grabowa, Mykanów, Rybna, Radostków, Kuźnica Kiedrzyńska).  W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Lubojny oraz innych miejscowości gminy.

 

Jednocześnie swoją obecnością święto strażackie zaszczyciły następujące osoby zaproszone:

– senator RP Jarosław W. Lasecki,
– władze Związku OSP RP w osobach Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Henryka Kiepury, Wiceprezesów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Przemysława Zielińskiego, Krzysztofa Smeli, Tadeusza Ciastko, Roberta Nowaka wraz z członkami Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Prezesami Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP obecnych na uroczystości,
– kapelan  krajowy strażaków kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. kpt. Marek Glajcar,
– Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada wraz z Wójtami i Burmistrzami gmin powiatu częstochowskiego tj: Sylwią Szymańską- Blachownia, Ryszardem Suligą-Koniecpol, Robertem Nowakiem-Przyrów, Pawłem Militowskim- Rędziny oraz sekretarzem Gminy Mykanów Marią Szczepanik,
– Przewodniczący Rady powiatu częstochowskiego Andrzej Kubat wraz z radnymi powiatowymi z gminy Mykanów Ignacym Palutkiem, Adamem Wochalem i Krzysztofem Nabiałczykiem,
– Zastępca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg.  Janusz Benduch,
– Zastępca dyrektora – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego ARiMR Henryk Kolasa,
– Radny województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik,
– Z-ca Komendanta Komisariatu Policji  komisarz Tomasz Kowalczyk,
– Naczelnik WZKOLiSO Urzędu Miasta Częstochowy Stanisław Słyż,
– Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  Włodzimierz Cichoń wraz z radnymi gminy: Małgorzatą Szulc, Agnieszką Siwiak, Marcinem Jędrasiakiem, Grzegorzem Stankiem, Stanisławem Helm,
– Dyrektor firmy „BOCAR” Zdzisław Skowron – wykonawca samochodu,
– Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie Krystyna Skoczylas,
– Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie Alina Mazoń,
– przedstawiciele mediów: miesięcznika „Strażak”- Jerzy Ostrowski oraz Tygodnika „Niedziela”- Wojciech Muścikowski.

 

Dowódcą uroczystości był Naczelnik miejscowej OSP Janusz Woźniak, a spikerem odpowiedzialnym za prezentację przebiegu uroczystości Dh Ignacy Palutek.

 

Część oficjalna uroczystości rozpoczęta została złożeniem meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, następnie wciągnięto flagę na maszt i odegrano Hymn Państwowy. Powitano zaproszonych gości i zapoznano zebranych z krótką informacją o historii i działalności jednostki OSP Lubojna. Uroczystego przekazania samochodu pożarniczego Mercedes „Atego” przekazania samochodu dokonał Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Wiceprezes ZW OSP Henryka Kiepura, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mykanowie Krzysztof Smela. Samochód odebrała delegacja jednostki w składzie: Marcin Pietrzyk, Robert Szychalski,

Nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedes „Atego” jednostka OSP otrzymała w grudniu 2014 roku. Pojazd został sfinansowany z następujących źródeł : Gmina Mykanów – 500 tys. zł ; Zarząd Główny ZOSP RP- 150 tys. zł, jednostka OSP Lubojna- 19 816 zł.

Poświęcenia samochodu pożarniczego dokonali księża: kapelan krajowy strażaków kościoła Ewangelicko-Augsburskiego kapitan Marek Glajcar oraz proboszcz miejscowej parafii Bogdan Żurek w asyście ojca Andrzeja Ostrowskiego,

Następnie Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada przekazał list gratulacyjny na ręce Prezesa OSP w Lubojnie. W tym miejscu podziękował strażakom za społeczną i bezinteresowną pracę na rzecz OSP, poprosił o wyrozumiałość członków rodzin strażaków, za ich częstą nieobecność w domach rodzinnych, w związku z zadaniami realizowanymi w OSP. Pogratulował jednostce tak okazałego nabytku oraz życzył spełnienia planów i zamierzeń,

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia  dla druhów z powiatu częstochowskiego oraz miejscowej  jednostki, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla  rozwoju oraz umacniania ochrony p. poż. oraz za długoletnią społeczną służbę. I tak Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali: Marian Wilczyński (OSP Cielętniki), Czesław Nowak (OSP Stary Koniecpol),

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali: Zawadzki Włodzimierz (OSP Rybna), Lech Krzysztof (OSP  Stary Koniecpol),

Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa  odznaczeni zostali : Janusz Woźniak, Ignacy Palutek (OSP Lubojna),

Uchwałą Prezydium  ZOW ZOSP RP Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Waldemar Janik, Adam Kitala, Andrzej Mierczak, Marcin Pietrzyk, Dominik Buczkowski (OSP Lubojna), Radosław Pilarski (OSP Mykanów), Jarosław Koch (OSP Rybna),

 

Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Konrad Dębski, Marek Jaksender, Jerzy Łysik, Jarosław Nabiałczyk, Damian Kulik, Robert Oleksak, Rafał Wolski, Grzegorz Kuzior (OSP Lubojna) Andrzej Lisowski, Adam Korzeniec (OSP Radostków),

 

Uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP odznaką –Wzorowy Strażak odznaczeni zostali: Arkadiusz Kupczyk (OSP Lubojna), Piotr Gonera (OSP Mykanów),Wojciech Cesarz (OSP Blachownia), Łukasz Dąbrowski, Patryk Kapitan, Jakub Wieczorek (OSP Rybna), Grzegorz Wrona, Rafał Kielan, Łukasz Siuda, Piotr Blady (OSP Radostków).

 

Jednocześnie Zarząd OSP ufundował statuetki dla osób, które pracowały i pracują na rzecz OSP, wspomagają ją oraz przyczynili się do jej rozwoju.

– dla strażaków: Zofia Haduła, Edmund Skrzypczyk, Józef Chajdas, Wiesław Ciura, Jerzy Nabiałczyk, Jan Stanek, Mieczysław Kazik, Wiesław Wojtala, Andrzej Piątek, Grzegorz Kuzior, Rafał Wolski.

– dla sponsorów: BS Mykanów-Krystyna Skoczylas, Firma „ORSTAL”- Maria i Jacek Orlikowski, „Majami”-Michał i Marek Dziewior, „Midex”- Danuta i Mirosław Niestrój, Zakład Ogrodniczy- Teresa i Krzysztof Nabiałczyk, Hurtownia kwiatów- Katarzyna i Ireneusz Fiedziuk, poprzednia Rada Sołecka w Lubojnie (Soł. Janusz Kościański) oraz Woli Hankowskiej (soł. Julian Stącel), Zakład Ogrodniczy: Teresa i Adam Niemczyk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie: Alina Mazoń, Rada Rodziców ZSP w Lubojnie.

         Miłym akcentem podsumowującym  podziękowania dot. sfinansowania zakupu samochodu było wręczenie koszy kwiatów dla byłego Wójta Krzysztofa Smeli  i obecnego Wójta Gminy  Dariusza Pomady oraz byłego Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Nabiałczyka przez Prezesa miejscowej OSP. Prezes OSP podziękował również Wiceprezesowi ZOG ZOSP RP w Mykanowie i jednocześnie Kierownikowi Referatu SO i ZK Mariuszowi Mercowi oraz Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Mykanowie Józefowi Szotowi.

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych głos zabrał Dh Waldemar Janik, który podziękował za nadane odznaczenia i wyróżnienia.

 

Potem  nastąpiły krótkie wystąpienia zaproszonych gości, którzy nawiązywali do trudnej, ale potrzebnej służby strażaków na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Gratulowali również faktu nabycia nowego samochodu pożarniczego, co zapewne przyczyni się do poprawy mobilności OSP oraz wzmocnienia bezpieczeństwa ludności na terenie działania jednostki.

 

Uroczystość dobiegła końca. Odprowadzono sztandary i pododdziały. Odbył się również krótki koncert orkiestry dętej. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele OSP wpisali się do księgi pamiątkowej OSP.  Organizatorzy podziękowali wszystkim biorącym udział w święcie strażackim  za ich udział. Uroczystość zakończono uroczystym obiadem.

Kierownik Referatu SOi ZK
Mariusz Merc

 


{phocagallery view=category|categoryid=299|limitstart=0|limitcount=20}

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 08:04, 26 maja 2015

Kategorie: Aktualności