Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie przesyła materiały informacyjno-edukacyjne dot. rządowej kampanii – Profilaktyka 40 PLUS