POWIADOMIENIE O PLANOWANYCH POMIARACH POLAELEKTOMAGNETYCZNEGOW związku z chęcią spełnienia obowiązku opisanego w pkt. 14 załącznika do ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA KLIMATU z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, uprzejmie informuję o
planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej
sieci P4 sp. z o.o., dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska, wskazanych w tabeli:

Nr stacji
Adres stacji bazowej: CZE2017B  Wola Hankowska, ul. Akacjowa 36
Planowana data wykonania pomiarów PEM:  20240129 do 20240202
W szczególności zwracamy się do okolicznych mieszkańców/użytkowników o udostępnienie lokalu
(dostępu do okna, balkonu lub tarasu) w celu wykonania pomiarów. Zgoda ma charakter dobrowolny.
Ze względu na konieczność wykonania pomiarów przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak
opadów) termin realizacji pomiarów może ulec zmianie.

Informujemy dodatkowo, że na stronie internetowej: https://anteo.pl/infopomiary/ publikowane są
informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Anteo sp. z o.o.

Wyniki pomiarów przekazane zostaną do Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
Opublikowane będą również na rządowej stronie internetowej
http://si2pem.gov.pl/ .

Data opublikowania: 16:14, 1 lutego 2024

Kategorie: Aktualności