Pomiary pól elektromagnetycznych realizowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o

Adres strony internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o., a także adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl 

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Data opublikowania: 14:54, 5 marca 2024

Kategorie: Aktualności