Poetycko i lirycznie w Starym Cykarzewie…

IX edycja Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej i Recytowanej, tradycyjnie organizowanego przez Szkołę w Starym Cykarzewie, za nami. W tym roku 16 maja w szranki konkursowe stanęło 20 uczniów z różnych szkół naszego powiatu. Jury, oceniające występy, miało twardy orzech do zgryzienia.

Do konkursu przystąpili uczniowie reprezentujący szkoły w: Cykarzewie Starym, Czarnym Lesie, Mykanowie, Garnku, Kruszynie, Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie, Akademię Soward w Częstochowie. Prezentowany przez nich repertuar był różnorodny, poruszający najczulsze struny duszy, pobudzający do refleksji i zamyślenia nad sensem i istotą życia. Mogliśmy usłyszeć „Glorię”, „Modlitwę” Okudżawy, czy klasykę wierszy Leśmiana, Miłosza, a nawet jeden autorski utwór.

Uczestników oceniało wspaniałe jury: Pani Karolina Sambor- Kobiałka – śpiewaczka zespołu Camerata Silesia w Katowicach, Pan Grzegorz Papalski- zastępca Dyrektora SOD w Częstochowie, Pan Włodzimierz Grabowski- poeta, artysta, miłośnik poezji śpiewanej i recytowanej. Ostatecznie jury ogłosiło werdykt, że wygrała poezja.W kategorii „poezja recytowana” I miejsce przyznało Marcelinie Owczarek z naszego gimnazjum za utwór A. Osieckiej „ Kropla, która rzeźbi różę”, II – Emilii Pruciak z Gimnazjum w Czarnym Lesie za utwór „ Szatan”, III – Stanisławowi Girkowi z Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek za ciekawą interpretację „ Dusiołka” Leśmiana . W kategorii „poezja śpiewana” I miejsce zajęła Julia Drożdżyńska ze SP w Garnku, II- Emilia Puch z Czarnego Lasu, III Dominika Kubas z naszej szkoły. Były też trzy wyróżnienia w każdej kategorii : Maria Makles ( Czarny Las), Oliwia Turawska ( Akademia Soward) oraz Stanisław Halkiewicz ( Czarny Las). Nagrody dla uczestników i laureatów ufundowali i patronat nad konkursem objęli: Starosta Częstochowski, Wójt Gminy Mykanów, Bank Spółdzielczy w Mykanowie i Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Nie sposób też pominąć montażu poetyckiego, który na czas obrad jury przygotowali uczniowie Koła Teatralnego pt. „ W zgodzie z naturą”. Strofy o naturze, z ciekawą dekoracją i motywem kwiatów podobały się zaproszonym gościom.

Na coroczne spotkanie z poezją przybyli: Edyta Świerczewska- wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Częstochowie, Dariusz Pomada ­ wójt gminy Mykanów, Ewa Osuchowska – kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia, Barbara Chyrzyńska- Dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzewie, rodzice uczniów.

Jak co roku konkurs poezji śpiewanej i recytowanej pokazuje, że młodzi miłośnicy poezji potrafią wprowadzić nas wszystkich w niesamowity klimat i udowadniają,

że nieobce są im zainteresowanie i wrażliwość na piękno liryki i muzyki. Oby za rok znów wygrała poezja, zapraszamy na kolejny konkurs za rok.

Joanna Rodziewicz,
Wioletta Rachwalik

Data opublikowania: 08:15, 21 maja 2018

Kategorie: Aktualności