Podsumowanie gminnego konkursu „Ekologiczna zagroda 2017”

W dniu 30 sierpnia 2017 roku podczas XXXIV sesji Rady Gminy Mykanów dokonano uroczystego podsumowania gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2017„. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 6 zagród. Oceny zgłoszonych zagród dokonała komisja powołana przez wójta Gminy Mykanów, zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem. Podczas przeprowadzonego w terenie przeglądu komisja brała pod uwagę estetykę zagrody, produkcję żywności z zastosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej, w tym na samo-zaopatrzenie rodziny oraz stosowanie metod rolnictwa ekologicznego, gospodarowanie odpadami, postępowanie ze ściekami komunalnymi, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, odnawialne źródła energii co/c.w.u., a także działania na rzecz przyrody i ochrony krajobrazu.

Po wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę obowiązujący regulamin Komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki przeglądu oraz podział nagród i wyróżnień:

I miejsce – Piotr i Ewa Szczepanik, zam Grabówka

II miejsce – Krzysztof i Halina Lisowscy, zam. Radostków Kolonia


III miejsce – Zbigniew Kielan, zam. Cykarzew Północny

Wyróżnienie – Marzena i Jerzy Karoń, zam. Nowy Broniszew

Wyróżnienie – Rajmund i Małgorzata Luks, zam. Wola Hankowska

Wyróżnienie – Anita i Robert Worwąg, zam. Borowo Kolonia.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe, takie jak pilarki i podkaszarki oraz bony upominkowe. Zakup atrakcyjnego sprzętu dla uczestników był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50 %.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonał wójt Dariusz Pomada oraz przewodniczący Rady Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń.

Laureaci konkursu gminnego Państwo Piotr i Ewa Szczepanikowie z Grabówki zostali zgłoszeni do Powiatowego Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2017” gdzie otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i liczymy, na jeszcze większe zainteresowanie konkursem w kolejnych jego edycjach.

Data opublikowania: 13:31, 4 września 2017

Kategorie: Aktualności