Podatki bez zmian

Radni Rady Gminy Mykanów w trakcie XXXVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 1 grudnia 2017 r.,  zadecydowali  o utrzymaniu wszystkich stawek podatków lokalnych na niezmienionym poziomie, pomimo że wskaźnik inflacji w roku 2017 wyniósł 1,9 %.

W rozwinięciu treść uchwał podatkowych

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

Uchwała w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data opublikowania: 12:12, 4 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności