„Pociąg do Wolności” w Starym Cykarzewie

8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. M. Kacprzaka uroczyście obchodzono 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wychowankowie  zaprezentowali montaż słowno – muzyczny zatytułowany ,,Pociąg do Wolności”, zapraszając wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców do krótkiej podróży do przeszłości naszej Ojczyzny. Pociąg zatrzymywał się na stacjach: NIEWOLA, POWSTANIA – kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, I WOJNA ŚWIATOWA, by dotrzeć do stacji docelowej WOLNOŚĆ, a także uświadomić wszystkim, że tę wolność stale trzeba zdobywać.

Jan Paweł II pisał:

,,Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi, jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież  jawne. Całym sobą płacisz za wolność, – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epoki: Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacić? Po której jesteśmy stronie?”

 Komentarze narratorów były bogato ilustrowane utworami polskich poetów, m.in.  J. Szczepkowskiego pt.: ,,Opowiedz nam Ojczyzno”, C.K Norwida w utworze pt.: ,,Moja piosnka”, I. Krasickiego – ,,Hymn do miłości Ojczyzny” czy W. Bełzy -,,Katechizm polskiego dziecka”. Występ młodych aktorów uświetnił szkolny chórek, który wykonał tradycyjne pieśni patriotyczne, m.in.: ,,Warszawiankę”, ,,Rotę”, ,,My, Pierwsza Brygada”.
Na zakończenie uroczystości o godzinie 11.11 w ramach akcji ,,Niepodległa do hymnu” odśpiewaliśmy polski  hymn narodowy ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie po  akademii delegacja uczniów szkolnego samorządu złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego przy budynku szkolnym.

 

Data opublikowania: 11:37, 14 listopada 2019

Kategorie: Aktualności