Planowane badania ankietowe- Urząd Statystyczny w Katowicach