Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Państwo,  Drodzy Mieszkańcy, Mając na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego  Gmina Mykanów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  Dokument ten,  wyznaczający przyszłe kierunki rozwoju  w obszarach takich jak: transport publiczny, gospodarka przestrzenna gminy, budownictwo, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna zwiększy szanse Gminy na pozyskanie dofinansowania ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument o charakterze strategicznym, prowadzący do realizacji założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, tzn:

 

  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • Zwiększenie poziomu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii
  • Poprawy efektywności energetycznej,
  • Edukacji i poprawy świadomości energetycznej u wszystkich grup interesariuszy.

 

 

Szanowni Państwo Wasz głos jest dla nas bardzo ważny, w związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa  do współudziału w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która wskazać ma jaki jest poziom zużycia energii i budynkach i obiektach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy, jaki rodzaj paliw jest wykorzystywany, jakie jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz stopień  termomodernizacji.

 

Informację uzyskane z ankiety stanowić dla nas będą istotną wiedzę oraz podstawę do podjęcia działań wpływających na poprawę stanu środowiska i powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej na terenie  Mykanowa.

 

Drodzy Mieszkańcy, udział w badaniu ankietowym nie stanowi zobowiązania z Państwa strony, ma on jedynie charakter czysto informacyjny.

 

Głęboko liczymy na Państwa zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju naszej Gminy poprzez udział w badaniu
i współtworzeniu PGN-u.

 

Serdecznie Państwu dziękujemy.

 

 

Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej:

https://docs.google.com/forms/d/1WYVWAnI6uhRWQWXHN987UGWNfAmVw6X9I1CGS2L1P4A/viewform?usp=send_form

 

lub papierowej: Ankieta (plik).

 

Wersję papierowe prosimy zwracać  do Urzędu Gminy  do  Biura Obsługi Interesanta

 

Data opublikowania: 09:04, 27 lipca 2015

Kategorie: Aktualności