„Piję wodę z kranu”

pod takim hasłem Wodociągi Częstochowskie prowadzą akcję zachęcającą do picia wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo. Liczne badania wykazały że woda rozprowadzana do odbiorców jest bardzo wartościowa i porównywalna z wodami konfekcjonowanymi oferowanymi do sprzedaży w punktach handlowych. Gmina Mykanów jest również zaopatrywana w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, dlatego polecamy naszym mieszkańcom picie wody prosto z kranu. Promocyjny saturator z którego prowadzona jest promocją na pewno trafi do naszej Gminy przy okazji różnych imprez i happeningów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Wodociągi Częstochowskie.

Data opublikowania: 06:55, 28 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności