Pierwszy Festiwal Żniwny Gminy Mykanów pod hasłem „Kosą i Sierpem” Lubojna-Gaj 2014

Pierwszy raz w historii Gminy Mykanów w dniu 16 sierpnia 2014r. z inicjatywy Pana Krzysztofa Nabiałczyka  – Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów, pod patronatem Wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smeli zorganizowano imprezę mającą na celu kultywowanie tradycji związanych ze żniwami. Pomysł takiej imprezy zrodził się przy okazji organizowanych w Lubojnie „wykopek” czyli wspólnego kopania ziemniaków, które od kilku lat również organizowała grupa działaczy społecznych z Lubojny pod przewodnictwem Krzysztofa Nabiałczyka. Od pomysłu przystąpiono do realizacji i tak wspólnie zaproponowano termin wskazujący na okres końcówki żniw, wyznaczono pole z zasiewami przeznaczone do pokazów, oraz miejsce Lubojna-Gaj tj kompleks polny pomiędzy Lubojna a Dudkami wykazujący się niezwykłą urokliwością i zachowanymi elementami nie skażonej cywilizacją natury.

Pozostało jedynie mieć nadzieję że dopisze pogoda, która jednak w tym dniu nie sprzyjała organizatorom. Od rana nad naszymi głowami wisiały ciężkie chmury a od czasu do czasu kropił deszcz. Na pewno nie była to wymarzona aura na żniwowanie. Nie przeszkodziło to jednak organizatorom, którzy z determinacją od samego rana zwozili sprzęt na miejsce pokazów i przygotowywali teren pod imprezę. Zaangażowanie mieszkańców Lubojny i innych miejscowości naszej Gminy przerosło wszelkie oczekiwania. W przeciągu kilku godzin na miejsce zwiezione zostały prawie wszystkie maszyny i sprzęt podręczny przewidziany w scenariuszu uroczystości. Były kosy, sierpy, grabie do ścierniska, cepy, kosiarka konna, kosiarko żniwiarka, snopowiązałki, kombajny zbożowe na czele z CLASS-em COLUMBUS z 1966 roku  oraz nasze kultowe „BIZONY”, były też młocarnie „sztyftówka”  , młocarnia „szerokomłotna” oraz kultowa WARMIANKA M005/1 napędzana silnikiem S-320. Nie zabrakło też różnych ciągników Polskiej produkcji od URSUSA C-325 z 1962 roku począwszy poprzez kultową „trzydziestkę” a skończywszy na licencjonowanych seriach URSUSÓW bazujących na ciągnikach firm Massey Ferguson i Valtra skończywszy. Były też prasy kostkujące i zwijające, jednym słowem pełny park maszyn służących rolnikom przy żniwach. Festiwal został rozpoczęty wjazdem na pole wozu konnego z kosiarzami i ubieraczkami. Pierwszym kosiarzem był Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, któremu towarzyszyły panie z zespołu śpiewaczo obrzędowego „Borowianki” z Borowna  oraz spora grupa mieszkańców Gminy Mykanów. Pierwsze kłosy ucięte sierpem przez panie z Borowna zainicjowały pokazy koszenia zboża sierpem i kosami. Skoszony kawałek został następnie związany w snopy zmendlowany a pole zagrabione grabiami. Po zakończeniu koszenia kosami i mendlowania panie z Borowna zaprosiły pracujących na posiłek przygotowany przez siebie z naturalnych produktów, który stanowił chleb z masłem, kawa zbożowa, jajka i ser,  czyli produkty stanowiące dawniej podstawę żywieniową na polskiej wsi.  Jako kolejna na pole wjechała żniwiarka z 1958 roku, która pomimo swojego wieku skosiła pokos zboża układając go w tzw. „garści”. Niewielkie problemy techniczne spowodowane regulacją maszyny oraz wilgotnością słomy nie przeszkodziły w zakończeniu pokazu tą maszyną. Następnie pokazały się snopowiązałki czyli maszyny do zautomatyzowanego koszenia zboża oraz wiązania go w snopy przy użyciu sznurka sizalowego lub polipropylenowego. Maszyny te również przejechały pokazowo przez pole i skosiły kawałek łanu. Prace na polu zakończył pokaz koszenia kombajnami, gdzie jako pierwszy wyjechał leciwy CLASS a za nim pozostałe kombajny biorące udział w pokazie. Po zjechaniu z pola kombajnów na pole wjechał wóz konny w drabinach aby zebrać zboże skoszone przez kosiarzy i pozostałe maszyny. Kolejny etap pokazów obejmował omłoty. Na początek pierwsze ziarno wymłócono cepami. Czynność tę wykonało czterech mężczyzn uderzając narzędziem zwanym cepem w zboże ułożone na plandece. Omłot bardzo prymitywny, mało efektywny, wymagający wiele siły i czasu. Kolejny pokaz młocenia to maszyna „sztyftówka” napędzana pasem przez napęd URSUSA C-325. Maszyna wykonywała omłot zboża bez oddzielania ziarna od słomy. Maszyna szerokomłotna i jej wykorzystanie przez rolnika lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia to nowocześniejsza konstrukcja oddzielająca ziarno od słomy bez jego czyszczenia. Zakończenie pokazów to omłot kultową WARMIANKĄ napędzaną z sinika spalinowego S-320. Ta polska kompilacja maszyn pozwalała na automatyczny omłot z oddzieleniem zboża od słomy, jego oczyszczeniem oraz posortowaniem na poszczególne frakcje. Obsługę maszyny stanowiło 8 osób pracujących przy podawaniu zboża, obsłudze napędu i odbieraniu zboża, podawaniu snopów na tzw. „stół” , „puszczaniu” snopów oraz odbieraniu i wiązaniu słomy. Pokazy zakończyła akcja gaśnicza Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego Kocina, którzy musieli interweniować przy pomocy sikawki konnej napędzanej siłą rąk strażaków ochotników.

Zakończenie żniw stanowiły dożynki. Wieniec żniwny przygotowany przez zespół śpiewaczy „Grabowianki” z Grabowej oraz ich występ na scenie był rozpoczęciem części artystycznej festiwalu. Kolejne występy zespołu „Borowianki” , Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów  oraz Pana Jacka Miernikiewicza były doskonałym zwieńczeniem tej fantastycznej imprezy. Na koniec nie zabrakło pokazu fajerwerków po którym licznie zebrani mieszkańcy Gminy i okolic udali się do swoich domów z przeświadczeniem że za rok znowu pokażą się w Lubojnie-Gaju na tak wspaniałej imprezie.

Nie zabrakło tradycyjnej grochówki, żurku, chleba ze smalcem, ogórków oraz swojskich wędlin przygotowanych przez naszych lokalnych wytwórców, którymi częstowali się wszyscy uczestnicy festiwalu.

Pragniemy również poinformować że impreza została  zgłoszona przez Gminę Mykanów do konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii: najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. Werdykt konkursu będzie znany we wrześniu.

Pragniemy tutaj podziękować Krzysztofowi Nabiałczykowi Jerzemu Szychalskiemu z rodzinami oraz grupie osób z nimi związanych za przygotowanie pokazów, wystawy maszyn oraz przygotowanie miejsca imprezy. Dziękujemy zespołom ludowym z Borowna i Grabowej, orkiestrze dętej OSP Mykanów i panu Jackowi Miernikiewiczowi za przygotowanie występów artystycznych. Dziękujemy sponsorom, którymi byli: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., Bank Spółdzielczy w Mykanowie, Piekarnia MaJaMi Marek i Michał Dziewior, przedsiębiorstwo MIDEX Danuta i Mirosław Niestrój, PPHU GREEN PACK Tadeusz Szymanek, ORSTAL Jacek Orlikowski, pan Adam Niemczyk z Lubojny. Dziękujemy państwu Małgorzacie i Jerzemu Łysikom za przygotowanie posiłków dla gości i uczestników pokazów. Paniom z Borowna za przygotowanie posiłku dla kosiarzy, Zespołowi Grabowianki za piękny wieniec dożynkowy, rolnikom z naszej gminy za udostępnienie sprzętu do pokazów, strażakom z OSP Lubojna, Stary Kocin, Mykanów, Radostków, Cykarzew Północny oraz Straży Gminnej za przygotowanie parkingów oraz wytyczenie taśmami miejsca do wystawy, pokazów oraz czuwanie nad bezpieczeństwem na całej imprezie.

{phocagallery view=category|categoryid=277|limitstart=0|limitcount=39}

Data opublikowania: 08:26, 20 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności