Paliwo rolnicze – sierpień 2016 r.

Zbliża się II termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku. Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

 

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami – należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

II tura – od 1 do 31 sierpnia 2016 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 do 31 lipca 2016 roku)

 

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów (budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl w zakładce „Dla Interesanta”

 

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone :

  • na konto bankowe – do dnia 31 października 2016 roku

  • w gotówce – w dniu 31 października 2016 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku wynosi: 86 zł.

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:01, 22 lipca 2016

Kategorie: Aktualności