Paliwo rolnicze – II termin

Zbliża się II termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku. Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur -należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

II tura od 1 do 31 sierpnia 2017 roku (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 do 31 lipca 2017 roku)

 

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 1 (budynek B – I piętro) jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów (budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu:

w gotówce lub na konto bankowe

Pieniądze zostaną wypłacone:

na konto bankowe – do dnia 30 kwietnia 2017 roku
w gotówce – w dniu 28 kwietnia 2017 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi: 86 zł.

Dodatkowych informacji udziela:
insp. Małgorzata Melka
Urząd Gminy w Mykanowie
ul. Samorządowa 1, budynek B pok nr 1
tel.: 34 3288-019 wew. 33

Data opublikowania: 11:24, 21 lipca 2017

Kategorie: Aktualności