Paliwo rolnicze – drugi termin

Rozpoczął się II termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku. Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur -należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

II tura: od 1 do 31 sierpnia 2018 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2018 roku)

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane umieszczane na fakturze: Imię i nazwisko użytkownika, dokładny adres zamieszkania z ulicą, numerem domu, miejscowością oraz kodem pocztowym -taki sam jak podany we wniosku !!!

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 1 (budynek B – I piętro) jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów ( budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

Pieniądze zostaną wypłacone:

  • na konto bankowe – 31 października 2018 roku
  • w gotówce – w dniu 31 października 2018 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wynosi: 86 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2017 r

Dodatkowych informacji udziela:
insp. Małgorzata Melka
Urząd Gminy w Mykanowie
ul. Samorządowa 1, budynek B pok nr 1
tel.: 34 3288-019 wew. 33

Data opublikowania: 11:17, 1 sierpnia 2018

Kategorie: Aktualności