Paliwo rolnicze 2016

Zbliża się I termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku. Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

 

 

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami -należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

 

I tura: od 1 do 29 lutego 2016 roku (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku)

 

II tura: od 1 do 31 sierpnia 2016 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 do 31 lipca 2016 roku)

 

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów (budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

 

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone:

  • na konto bankowe – do dnia 30 kwietnia 2016 roku

  • w gotówce – w dniu 29 kwietnia 2016 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

 

 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku wynosi: 86 zł.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

insp. Małgorzata Melka
Urząd Gminy w Mykanowie
ul. Samorządowa 1, budynek B pok nr 1
tel.: 34 3288-019 wew. 33

 

 

 

Data opublikowania: 11:59, 12 stycznia 2016

Kategorie: Aktualności