Paliwo rolnicze 2014

Przypominamy wszystkim producentom rolnym o zbliżającym się I terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2014 rok od 1 do 28 lutego b.r. (Drugi termin składania wniosku: 1 -31 sierpnia 2014 roku)

 

Rocznie można rozliczyć maksymalnie 86 litrów zakupionego oleju napędowego do 1 ha użytków rolnych. Kwota zwrotu podatku to 0,95 zł do każdego zakupionego litra. Roczny limit wynosi więc: 81,70 zł do hektara użytkowanego gruntu.

 

UWAGA !!!!

 

  • We wniosku należy podać tylko: powierzchnię gruntów własnych i dzierżawionych użytkowanych rolniczo, (bez zabudowań, nieużytków, lasów) położonych na terenie Gminy Mykanów !!!
  • Jeżeli rolnik użytkuje grunt bez umowy lub na podstawie słownego zobowiązania, składa pisemne oświadczenie o bezumownym użytkowaniu (podając w nim powierzchnię i miejsce położenia działki) i dołącza go do wniosku.

 

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami składamy w Urzędzie Gminy Mykanów – budynek B pok nr 1. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów

(budynek A-niski parter), budynku B pok. nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl w zakładce dla interesanta.

 

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone :

  • na konto bankowe – do dnia 30 kwietnia 2014 roku

  • w gotówce – w dniu 30 kwietnia 2014 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

 

Data opublikowania: 11:07, 10 stycznia 2014

Kategorie: Aktualności