Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Sołectwie Mykanów w Gminie Mykanów w roku 2020.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:15, 22 września 2020

Kategorie: Aktualności