Otwarcie Targowiska Gminnego w Mykanowie

24 sierpnia podczas pierwszego jarmarku pasji i aktywności mieszkańców Gminy Mykanów uroczyście otwarto i poświęcono Targowisko Gminne Gminy Mykanów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów Krzysztofa Nabiałczyka oraz księdza Michała Solarczyka z Parafii Św. Leonarda w Mykanowie. Następnie ksiądz prefekt obficie poświęcił cały obiekt.

Pomysł budowy targowiska stałego w Mykanowie zrodził się kilka lat temu i był owocem uruchomienia w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 możliwości finansowania budowy i modernizacji targowisk stałych na terenach wiejskich. Już wtedy Gmina Mykanów wyznaczyła jako teren inwestycji wskazywaną przez mieszkańców działkę za remizą OSP i złożyła stosowny wniosek planując pozyskanie 1 miliona złotych na ten cel czyli maksymalnej kwoty przypadającej na Gminę. Niestety zbyt duża liczba wniosków w województwie przy stosunkowo małych pieniądzach przeznaczonych w tym konkursie oraz preferowanie rozbudowy istniejących targowisk spowodowało że nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Kolejna możliwość finansowania pojawiła się w roku 2012 roku kiedy to podczas zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwalanej przez walne zebranie Stowarzyszenia razem na Wyżyny pojawił się zapis o możliwości budowy targowisk w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zapisanych dla osi Leader. Już 20 czerwca 2013 Gmina złożyła w biurze stowarzyszenia swój wniosek na budowę targowiska, który zyskał aprobatę Rady Programowej i skierowany został do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Mniejsze środki gwarantowane w tym działaniu zmusiły Gminę do zmiany lokalizacji i zmniejszenie zakresu inwestycji. W ramach działania Odnowa i rozwój Wsi można pozyskać maksymalnie 500 tys. złotych przy dofinansowaniu na poziomie 80% kosztów netto.  Całkowity koszt inwestycji polegającej na budowie targowiska stałego w Mykanowie wyniósł 795 987,70zł z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 500 000zł. W wyniku realizacji inwestycji powstały 22 stanowiska handlowe zadaszone z możliwością dostępu do energii elektrycznej, 17 stanowisk niezadaszonych, 44 miejsca parkingowe, budynek socjalno sanitarny w którym znajdują się sanitariaty dla klientów i sprzedających, magazynek pomieszczenie dla administracji targowiska. Wykonawcą robót budowlanych była firma STEBUD Stefana Pustelnika z Lusławic.
Jest to niewielki krok w kierunku wsparcia lokalnej przedsiębiorczości mający na celu poszerzenie ryków zbytu dla sprzedawców zwłaszcza, że w naszej Gminie funkcjonuje ponad 1000 podmiotów gospodarczych w tym większość to podmioty handlowe.

Mamy nadzieję że targowisko zostanie miło przyjęte zarówno przez kupujących jak i sprzedających. Ponieważ trwają jeszcze odbiory formalne nabór chętnych do wykupienia miejsc na placu rozpocznie się około 10 września tego roku.

 

 

Data opublikowania: 06:28, 26 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności, Inwestycje Gminne