Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 105 z dnia 24.06.2021 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: burze z gradem. I stopień zagrożenia:
2021-06-24 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 105 – burze z gradem

Ponadto Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu ostrzega przed możliwością wystąpienia gwałtownych  wzrostów stanu wód w zlewni górnej Warty i jej dopływów.

2021-06-24: Ostrzeżenie hydrologiczne – wzrost stanów wód

Data opublikowania: 14:55, 24 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności