Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:165

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr O:165 z dnia 16.08.2021 r. dot. zjawiska: gwałtowne wzrosty stanów wody. Stopień zagrożenia: 1. Obszar: zlewnia górnej Warty i jej dopływów.

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:

– powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),

– kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast
i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,

– wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

– ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

Data opublikowania: 08:42, 17 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności