Organizacje pozarządowe

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki  w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Wzór oferty i sprawozdania wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Wzór oferty na realizację zadania publicznego (*.doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (*.doc)