OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO,, MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA” – 2023/2024

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich.
 Cele konkursu:
zainteresowanie uczestników tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem,
ekosystemem Sanu, na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki,
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,
prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu w
dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych,
komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4

Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin Konkursu Moja wymarzona Złota Rybka 2023-2024.

 

 

Data opublikowania: 17:20, 7 września 2023

Kategorie: Aktualności