Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Wzorem lat ubiegłych, po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest Urząd Gminy – Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP.

 

 

Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane  z zainteresowaniem  młodzieży oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Turniej od lat jest organizowany na terenie gminy. 

Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP. Zainteresowanie wiedzą z zakresu p. poż . w tym roku było znaczące. Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  51 uczniów z:  Gimnazjum w Starym Cykarzewie, Mykanowie i Czarnym Lesie oraz Szkół Podstawowych w Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Starym Cykarzewie, Lubojnie oraz Borownie.

 

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 8-miu grupach, w wyniku których wyłoniono 23 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych 14-tu  finalistów, gimnazjów 9-ciu.

 

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 02 kwietnia 2014 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie . 

Poziom przygotowania uczestników był  na dobrom poziomie, choć znacznie zróżnicowany.

 

Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie:

 

W grupie I – Szkoły Podstawowe:

 

I  miejsce              Patrycja    Kowalik         –  Sz. P. w Starym Broniszewie (opiekun Magdalena Brewczyńska)
II miejsce             Maciej       Kasprzyk      – Sz. P. w Starym Broniszewie (opiekun Magdalena Brewczyńska)
III miejsce           Konrad     Krawczyk     – Sz. P. w Starym Broniszewie (opiekun Magdalena Brewczyńska)

                            

W grupie II- Gimnazja:

 

I miejsce             Sebastian Bożek           – Gimnazjum w Czarnym Lesie  (opiekun Jarosław Lubkiewicz)
II miejsce            Dawid        Maciąg        –  Gimnazjum w Starym Cykarzewie (opiekun Monika Gała)
III miejsce           Kinga         Szyda         – Gimnazjum w Starym Cykarzewie (opiekun Monika Gała)

 

Nagrody dla najlepszych w eliminacjach szkolnych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania.

 

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach będą reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych, które odbędą  się w dniu 12 kwietnia w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku.  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

W turnieju na szczeblu gminy wzięły  udział władze gminy oraz przedstawiciele Związku OSP RP w osobach:

 

Wójt Gminy jednocześnie Prezes ZOG ZOSP RP – Krzysztof Smela
Komendant Gminny OSP – Józef Szot
Kierownik Referatu SO i ZK, W-ce Prezes ZOG ZOSP RP – Mariusz Merc
Członek Prezydium ZOG ZOSP RP – Cezary Kłudka

Jednocześnie pełniły rolę jury.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież   Zapobiega Pożarom”.

                                                                                             

                                                                                   Oprac. Mariusz Merc

 

                                                                                     

 {phocagallery view=category|categoryid=265|limitstart=0|limitcount=24}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 08:43, 4 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności