Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – edycja 2023

Po przerwie spowodowanej pandemią, ponownie zostały wznowione eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „ Młodzież Zapobiega Pożarom „

Turniej, tak jak poprzednio organizowany jest przez Urząd Gminy- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP. Istotną rolę w organizacji konkursu odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane z zainteresowaniem młodzieży powyższą tematyką oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP, które biorą udział w organizacji eliminacji środowiskowych.

Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  21 uczniów ze: Szkoły Podstawowej-OSP w Starym Cykarzewie, Starym Kocinie, Starym Broniszewie i Borownie oraz 4-ry osoby ze szkół  średnich  z rejonu działania OSP Borowno i Stary Cykarzew.

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 6-ciu grupach, w wyniku których wyłoniono 14 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych w II  grupie (kl. V-VIII Szkoły Podstawowej) 10-ciu i szkół średnich 4-ry  osoby.

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 29 marca 2023 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie .

Poziom przygotowania uczestników był  na średnim poziomie, można powiedzieć wyrównany. Jak zwykle najwięcej trudności uczestnikom sprawiły pytania opisowe.

Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie :

W grupie II – Szkoły Podstawowe kl. V-VIII

I  miejsce            Agata          Migoń    –  Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie (koordynator – Monika Gała)
II miejsce            Adrian        Stolarski –  Szkoła  Podstawowa w Starym Kocinie(koordynator – j.w.)
III miejsce           Mateusz     Figzał      –  Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie (koordynator-Magdalena Brewczyńska-Jeziak)

 

W grupie III-  szkoły średnie

I miejsce             Oliwia        Klekot       – OSP w Borownie (koordynator – Adrian  Ślusarczyk)
II miejsce            Jakub        Szyda        – OSP Stary Cykarzew (samodzielnie)
III miejsce           Oskar        Serwiak    – OSP Borowno (koordynator – Adrian Ślusarczyk)

                                                                       

Nagrody dla najlepszych w eliminacjach środowiskowych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania. Dziękujemy również zarządom OSP oraz nauczycielom z poszczególnych placówek oświatowych koordynujących przygotowanie uczniów  do konkursu.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach będą  reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one w dniu 14 kwietnia b.r. w  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Wcześniej przejdą szkolenie praktyczne w swoich strażnicach, zapoznając się z samochodami, sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz ich przeznaczeniem. Powyższe szkolenie przeprowadzą wyznaczeni koordynatorzy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w kolejnych etapach.

 

W turnieju na szczeblu gminy wzięły  udział władze gminy oraz przedstawiciele UG, Związku OSP RP w osobach:

Wójt Gminy                                                                           – Dariusz      Pomada
Komendant Gminny OSP                                                      – Janusz       Woźniak
Z-ca komendanta gminnego OSP                                        – Dariusz      Grobelak
Kierownik Referatu SOiZK                                                     – Mariusz     Merc

                                                                                     

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież   Zapobiega Pożarom”.                         

                                                                                                            Oprac. Kierownik Referatu SOiZ
Mariusz Merc

Data opublikowania: 21:06, 30 marca 2023

Kategorie: Aktualności