Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”-2019

Analogicznie jak w ubiegłych latach, po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest nadal Urząd Gminy- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP. Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane z zainteresowaniem młodzieży powyższą tematyką oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP, które biorą udział w organizacji eliminacji środowiskowych.

Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  57 uczniów z: Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie, Czarnym Lesie, Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Mykanowie, Borownie oraz 2-wie osoby ze szkół  średnich zamieszkałe w m. Stary Broniszew i Stary Cykarzew.

 

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 12-tu grupach, w wyniku których wyłoniono 33 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych w I grupie 14-tu  finalistów, w II grupie (kl. VII, VIII Szkoły Podstawowej i kl. III gimnazjów) 17-tu i szkół średnich 2-wie  osoby.

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 27 marca 2019 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie.

Poziom przygotowania uczestników był  na średnim poziomie, można powiedzieć wyrównany. Jak zwykle najwięcej trudności uczestnikom sprawiły pytania opisowe.

 

Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie:

W grupie I – Szkoły Podstawowe kl. I-VI:

I  miejsce: Mateusz    Hutny – Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie(koordynator – Sabina Szostek)
II miejsce: Nikola Grobelak – Szkoła  Podstawowa w Starym Kocinie  (koordynator – j.w.)
III miejsce: Wojciech   Suliga – Zespól Szkolno-Przedszkolny w Borownie (koordynator- Adrian Ślusarczyk)                      

W grupie II-  kl. VII,VIII Szk. Podstaw., Gimnazja:

I miejsce: Zuzanna Ślusarczyk  – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie (koordynator- Adrian Ślusarczyk)
II miejsce: Dawid Padlewski – Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie (koordynator – Monika Gała)
III miejsce: Adam Niepsuj – Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie (koordynator-Jarosław Lubkiewicz)

W grupie III- Szkoły średnie

I miejsce: Sandra Szyda – Stary Cykarzew
II miejsce: Konrad Krawczyk – Stary Broniszew

                                                                       

Nagrody dla najlepszych w eliminacjach środowiskowych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania. Dziękujemy również zarządom OSP oraz nauczycielom z poszczególnych placówek oświatowych koordynujących przygotowanie uczniów  do konkursu.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach będą  reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one w dniu 06 kwietnia b.r. w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku.

Wcześniej przejdą szkolenie praktyczne w strażnicy OSP w Mykanowie zapoznając się z samochodami, sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz ich przeznaczeniem. Powyższe szkolenie przeprowadzi dh Piotr Gonera (kpt. PSP). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

W turnieju na szczeblu gminy wzięły  udział władze gminy oraz przedstawiciele UG, Związku OSP RP w osobach:

Wójt Gminy: Dariusz Pomada
Komendant Gminny OSP: Józef Szot
Z-ca komendanta gminnego OSP:  Cezary Kłudka
Kierownik Referatu SOiZK: Mariusz Merc

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież   Zapobiega Pożarom”.

 

Oprac. Kierownik Referatu SOiZK
Mariusz Merc

Data opublikowania: 08:54, 29 marca 2019

Kategorie: Aktualności