Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”-2018

Analogicznie jak w ubiegłych latach, po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest Urząd Gminy- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP. Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane z zainteresowaniem młodzieży powyższą tematyką oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP, które biorą udział w organizacji eliminacji środowiskowych.

Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  47 uczniów z: Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie, Czarnym Lesie, Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Mykanowie, Lubojnie oraz 1-na osoba ze szkoły średniej zamieszkała w m. Cykarzew Północny.

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 9-ciu grupach, w wyniku których wyłoniono 23 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych w I grupie 12-tu  finalistów, w II grupie (kl. VII Szkoły Podstawowej i klasy gimnazjów) 10-ciu i szkół średnich 1-ną  osobę.

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 06 kwietnia 2018 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie .

Poziom przygotowania uczestników był  na średnim poziomie, choć znacznie zróżnicowany. Najwięcej trudności uczestnikom sprawiły pytania opisowe.

Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie:

W grupie I – Szkoły Podstawowe kl. I-VI

  • I  miejsce:   Jakub Szyda – Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie(koordynator – Monika Gała)
  • II miejsce:  Oskar Migoń – Szkoła  Podstawowa w Starym Kocinie (koordynator – Magdalena Brewczyńska-Jeziak)
  • III miejsce:  Maciej Bawor – Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie (koordynator – Magdalena Brewczyńska-Jeziak)

                           

W grupie II-  kl. VII Szk. Podstaw., Gimnazja

  • I miejsce: Sandra Szyda – Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie  (koordynator-Monika Gała)
  • II miejsce: Alan Pytel – Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie (koordynator – Magdalena Brewczyńska-Jeziak)
  • III miejsce:  Jonatan Wolski – Gimnazjum w Czarnym Lesie (koordynator-Jarosław Lubkiewicz)

W grupie III- Szkoły średnie

  • I miejsce: Dawid Maciąg

                                                                       

Nagrody dla najlepszych w eliminacjach środowiskowych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania. Dziękujemy również zarządom OSP oraz nauczycielom z poszczególnych placówek oświatowych koordynujących przygotowanie uczniów  do konkursu.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach będą  reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one w dniu 21 kwietnia b.r. w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku.

Wcześniej przejdą szkolenie praktyczne w strażnicy OSP w Mykanowie zapoznając się z samochodami, sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz ich przeznaczeniem. Powyższe szkolenie przeprowadzą druhowie miejscowej jednostki. Należy docenić, że szkolenie przeprowadzą bezinteresownie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

W turnieju na szczeblu gminy wzięły  udział władze gminy oraz przedstawiciele Związku OSP RP w osobach:

 

Wójt Gminy – Dariusz Pomada
Komendant Gminny OSP – Józef Szot
Z-ca komendanta gminnego OSP – Cezary Kłudka

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież   Zapobiega Pożarom”.

 

Oprac. Kierownik Referatu SOiZK
Mariusz Merc

Data opublikowania: 11:00, 10 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności