Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”-2017

Podobnie jak w ubiegłych latach po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nadal głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest Urząd Gminy- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP.

 

Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane z zainteresowaniem młodzieży powyższą tematyką oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP, które biorą udział w organizacji eliminacji środowiskowych.

Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  51 uczniów z:  Gimnazjum w Starym Cykarzewie, Mykanowie, Czarnym Lesie oraz Szkół Podstawowych w Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Starym Cykarzewie, Lubojnie, Rybnej oraz 2-wie osoby ze szkół średnich zamieszkałe w m. Stary Cykarzew i Cykarzew Północny.

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 10-ciu grupach, w wyniku których wyłoniono 22 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych 13-tu  finalistów, gimnazjów 7-miu i szkół średnich 2-wie osoby.

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 29 marca 2017 roku w  Gminnym Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie .

Poziom przygotowania uczestników był  na dobrym poziomie, choć znacznie zróżnicowany. Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie :

 W grupie I – Szkoły Podstawowe

I  miejsce: Julia Stolarska – Sz. P. w Starym  Kocinie (koordynator – Małgorzata Lewandowska)

II miejsce: Oskar Migoń – Sz. P. w Starym  Kocinie (koordynator – Małgorzata Lewandowska)

III miejsce: Alan Pytel – Sz. P. w Starym  Kocinie (koordynator – Małgorzata Lewandowska)
                            

W grupie II- Gimnazja

I miejsce:  Konrad Krawczyk – Gimnazjum w Starym Cykarzewie (koordynator-Monika Gała)

II miejsce: Sandra Szyda – Gimnazjum w Starym Cykarzewie (koordynator-Monika Gała)

III miejsce:  Ujma Magdalena – Gimnazjum w Czarnym Lesie (koordynator-Jarosław Lubkiewicz)

 

W grupie III- Szkoły średnie

I miejsce:  Kinga    Szyda

II miejsce: Dawid    Maciąg

Nagrody dla najlepszych w eliminacjach środowiskowych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania. Dziękujemy również nauczycielom z poszczególnych placówek oświatowych koordynujących przygotowanie uczniów  do konkursu.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach będą  reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one w dniu 08 kwietnia b.r. w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku.

Wcześniej przejdą szkolenie praktyczne w strażnicy OSP w Mykanowie zapoznając się z samochodami, sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz ich przeznaczeniem. Powyższe szkolenie przeprowadzą druhowie miejscowej jednostki Piotr Gonera i Maciej Szczepanik. Należy docenić, że szkolenie przeprowadzą bezinteresownie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

W turnieju na szczeblu gminy wzięły  udział władze gminy oraz przedstawiciele Związku OSP RP w osobach :

 

Wójt Gminy –  Dariusz Pomada

Komendant Gminny OSP  – Józef Szot

Członek Prezydium ZOG ZOSP RP – Cezary  Kłudka oraz Artur Kokot

Kierownik Referatu SO i ZK-UG, W-ce Prezes ZOG ZOSP RP – Mariusz      Merc

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież   Zapobiega Pożarom”.

Oprac. Mariusz Merc

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego podczas trwania eliminacji gminnych przez zespół GOKiS-u:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 12:57, 30 marca 2017

Kategorie: Aktualności