Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2013

Wzorem lat ubiegłych, po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest Urząd Gminy – Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP.

Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy niektórych szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane  z zainteresowaniem  młodzieży oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Turniej od lat jest organizowany na terenie gminy. Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP.

Zainteresowanie wiedzą z zakresu p. poż . w tym roku było znaczące. Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  63 uczniów z:  Gimnazjum w Starym Cykarzewie i Czarnym Lesie oraz Szkół Podstawowych w Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Starym Cykarzewie, Lubojnie oraz Rybnej.

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 7-miu grupach, w wyniku których wyłoniono 18 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych 12-tu  finalistów, gimnazjów 6-ciu.

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 05 kwietnia 2013 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie.

Poziom przygotowania uczestników był  na dobrom poziomie, choć znacznie zróżnicowany.

Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie:

W grupie I – Szkoły Podstawowe

 • I  miejsce –  Piotr Kokot – Sz. P. w Rybnej  (opiekun Anna Dobrzańska)
 • II miejsce – Michał Kieliński – Sz. P. w Starym Cykarzewie (opiekun Anna Ciuk)
 • III miejsce – Konrad Krawczyk – Sz. P. w Starym Broniszewie (opiekun Barbara Tomala)

                            

W grupie II- Gimnazja

 • I miejsce -Sebastian Bożek – Gimnazjum w Czarnym Lesie (opiekun Jarosław Lubkiewicz)
 • II miejsce – Kinga Woźniak – Gimnazjum w Czarnym Lesie (opiekun Jarosław Lubkiewicz), OSP     Lubojna
 • III miejsce – Wiktoria Karoń – Gimnazjum w Starym Cykarzewie (opiekun Monika Gała)

Nagrody dla najlepszych w eliminacjach szkolnych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach będą reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 13 kwietnia w Zespole Szkół im. W.Szafera w Złotym Potoku. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.W turnieju na szczeblu gminy wzięły udział władze gminy oraz przedstawiciele Związku OSP RP w osobach:

 • Wójt Gminy jednocześnie Prezes ZOG ZOSP RP – Krzysztof Smela
 • Komendant Gminny OSP – Józef Szot
 • Kierownik Referatu SO i ZK, W-ce Prezes ZOG ZOSP RP – Mariusz  Merc
 • Członek Prezydium ZOG ZOSP RP – Artur Kokot
 • Członek Prezydium ZOG ZOSP RP – Cezary Kłudka

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Oprac. Mariusz Merc

 


{phocagallery view=category|categoryid=225|limitstart=0|limitcount=14}

Data opublikowania: 12:27, 9 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności