Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2012

Wzorem lat ubiegłych, po raz kolejny zostały przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a następnie gminne  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym inicjatorem, promotorem tegoż turnieju na terenie gminy jest Urząd Gminy – Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu  Gminnego  ZOSP RP. Istotną rolę w organizacji konkursu od samego początku odgrywają  miejscowe  placówki oświatowe. Dyrektorzy niektórych szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności związane  z zainteresowaniem  młodzieży oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Turniej od lat jest organizowany na terenie gminy.

 

Ważnym ogniwem w organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również poszczególne zarządy OSP. Zainteresowanie wiedzą z zakresu p. poż. w tym roku było znaczące. Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział  86 uczniów z:  Gimnazjum w  Mykanowie, Starym Cykarzewie i Czarnym Lesie oraz Szkół Podstawowych w Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Starym Cykarzewie, Lubojnie, Mykanowie oraz Rybnej.

Eliminacje środowiskowe odbyły się w 9-ciu grupach, w wyniku których wyłoniono 26 finalistów eliminacji gminnych. Wśród szkół podstawowych 18-tu  finalistów, gimnazjów 8-miu.

Eliminacje gminne odbyły się w dniu 29 marca 2012 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie.

Poziom przygotowania uczestników był  na dobrom poziomie, choć znacznie zróżnicowany. Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie:

W grupie I – Szkoły Podstawowe

I  miejsce: Kinga Krystaszek  – Sz. P. w Starym Broniszewie (opiekun Magdalena Brewczyńska)

II miejsce: Patryk Jarzębski – Sz. P. w Starym Broniszewie (opiekun Magdalena Brewczyńska)

III miejsce: Jakub Bożek – Sz. P. w Starym Kocinie (opiekun Małgorzata Lewandowska)

W grupie II- Gimnazja

I miejsce: Szymon Migoń – Gimnazjum w Mykanowie (opiekun Elżbieta Guzek)

II miejsce: Paweł Chlastacz – Gimnazjum w Starym Cykarzewie (opiekun Monika Gała)

III miejsce: Martyna Mańka – Gimnazjum w Starym Cykarzewie (opiekun Monika Gała)

Ze względu na brak możliwości udziału w eliminacjach powiatowych Szymona Migonia , grupę II reprezentowała osoba, która zajęła IV miejsce w eliminacjach gminnych  (Dawid Pruciak z Gimnazjum w Czarnym Lesie). Nagrody dla najlepszych w eliminacjach szkolnych ufundowały zarządy OSP, natomiast w  gminnych Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania.

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach  reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych, które odbyły się w dniu 31 marca b.r. w Centralnej Szkole Pożarniczej w Częstochowie. Do finału ustnego zakwalifikowali się: Martyna Mańka z Gimnazjum w Starym Cykarzewie, która zajęła II miejsce i Jakub Bożek ze Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie, który zajął V miejsce. Serdecznie gratulujemy.

W turnieju na szczeblu gminy wzięły  udział władze gminy oraz przedstawiciele Związku OSP RP w osobach:

Wójt Gminy jednocześnie Prezes ZOG ZOSP RP – Krzysztof Smela

Komendant Gminny OSP – Józef Szot.

Członek Prezydium ZOG ZOSP RP – Artur Kokot

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież   Zapobiega Pożarom”

                                                                                             

                                                                                   Oprac. Mariusz Merc

 

                                                                                     

Data opublikowania: 12:50, 3 kwietnia 2012

Kategorie: Aktualności