Ogłoszeniu Urzędu Gminy

W związku z różnorodnymi wiadomościami pojawiającymi się na portalach internetowych, które próbują informować o tym co dzieje się w  Gminie Mykanów, zawiadamiamy, że jedynym oficjalnym źródłem informacji urzędowych jest portal mykanow.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mykanów. W dniu 10 sierpnia na jednym z takich portali ukazała się informacja przedstawiona przez autora jako informacja Urzędu Gminy „Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych”. Nie jest to informacja autoryzowana przez Urząd Gminy Mykanów i jej treść nie była uzgodniona z Urzędem Gminy a autor kieruje naszych mieszkańców do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku.

Rozporządzenie , które obowiązuje od 1 lipca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów dla mieszkańców Gminy Mykanów nie wprowadza żadnych zmian i nic nie zmienia w sposobie  segregacji odpadów.

Zasady segregacji  które zostały wprowadzone rozporządzeniem  z dnia 1 lipca 2017 na terenie Gminy Mykanów obowiązują już od 1 lipca 2013 roku.

Poszczególne frakcje odpadów:   papier, szkło , metale,  tworzywa sztuczne , odpady biodegradowalne zbierane są selektywnie do worków odpowiedniego koloru i odpowiednio opisanych:

  • papier: worek niebieski
  • szkło: worek zielony
  • tworzywa sztuczne , metale: worek żółty
  • odpady biodgradowalne : worek brązowy.

 

Na stronie internetowej www.mykanów dla mieszkańca w zakładce gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się informacja dotycząca segregacji odpadów oraz funkcjonowania na terenie Gminy Mykanów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybnej na terenie Oczyszczalni Ścieków

W 2016r. Gmina wydała dla mieszkańców broszurę informacyjną dotyczącą segregacji odpadów oraz funkcjonowania na terenie gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Taka broszura została doręczona na każdą nieruchomość. Broszurę otrzymuje też każda osoba, która składa w urzędzie gminy pierwszą deklarację na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Data opublikowania: 13:39, 11 sierpnia 2017

Kategorie: Aktualności