Ogłoszenie wyników rekrutacji

W ramach przeprowadzonej rekrutacji w terminie od 16.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do Projektu zostało zakwalifikowanych 49 uczestników (36 kobiet i 13 mężczyzn) w tym 9 uczestników powyżej 50 roku życia (4 kobiety i 5 mężczyzn).

Pracownicy urzędu Gminy Mykanów zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do dostarczenia deklaracji uczestnictwa w Projekcie. Deklarację należy składać osobiście w terminie od 12.06.2023 r. do 15.06.2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, do Biura Projektu (Referat Organizacyjny, pokój nr 5A) Urząd Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1.

Pliki do pobrania