Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

Wójt Gminy Mykanów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

 

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w Sołectwach Gminy Mykanów”.

informuje o wysokości udzielonych dotacji.

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

34000

Stowarzyszenie Taneczne „ZORBA”

6000

 RAZEM

40000 

Do konkursu złożono 2 oferty w wyznaczonym terminie. 

 

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

4000

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wierzchowisko „Dlaczego Nie?”

3000

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nowy Broniszew

1500

Związek Młodzieży Wiejskiej

1500

 RAZEM

10000 

Do konkursu złożono 4 oferty w wyznaczonym terminie. 

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszeń o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja@mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

Data opublikowania: 09:30, 13 kwietnia 2015

Kategorie: Aktualności