Ogłoszenie wyników otwartego konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu

W wyniku oceny ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2017

 Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

Nazwa Stowarzyszenia Wartość udzielonej dotacji
Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie 62000
ULSKS „Jedność” Mykanów 9000
Fundacja „Energia jest wśród nas” 1000
LKS „PŁOMIEŃ” Czarny Las 42100
LKS „GROM” Cykarzew 42000
KS przy OSP Grabowa 9500
LUKS „KANTOR” 9400
Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa koło Mykanów 5000
 RAZEM 180000 

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszenia o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja@mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

Do konkursu złożono 8 ofert w wyznaczonym terminie wszystkie spełniły wymogi formalne.

 

Data opublikowania: 08:38, 13 marca 2017

Kategorie: Aktualności