Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2014 Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

 

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

30000

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Mykanów

5000

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Czarny Las

15000

Ludowy Klub Sportowy „Grom” Cykarzew

15000

Ludowy Klub Sportowy „Świt” Borowno

10000

Klub Sportowy OSP Grabowa

 4000

 RAZEM

79000 

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszeń o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja@mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

Do konkursu złożono 6 ofert w wyznaczonym terminie. Jedna oferta wpłynęła w dniu
5 lutego 2014 i nie była rozpatrywana.

Krzysztof Smela

Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:05, 5 lutego 2014

Kategorie: Aktualności