Ogłoszenie w sprawie utylizacji wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Mykanów informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 15.09.2020 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina Mykanów  podejmuje działania  w celu  pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w formie wypełnionego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów  Budynek B, w pokoju 3, w terminie do 20 marca  2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3288 019  wew. 34

Do wniosku należy dołączyć:

– kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz     z opisem zawierającym dokładny adres.

Wniosek do pobrania tutaj  lub w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów  Budynek B I piętro  w pokoju 3 oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

Data opublikowania: 09:51, 10 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności