Ogłoszenie Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.).

Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych.  Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie  www.razemnawyzyny.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

treść informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/informacja-o-planowanej-realizacji-operacji-wlasnej/

 

Data opublikowania: 13:00, 14 października 2019

Kategorie: Aktualności