Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert

Wójt Gminy Mykanów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

dla zadania „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w sołectwach Gminy Mykanów”:

Lp

Nazwa stowarzyszenia

 

Przyznana dotacja

1.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Starego Broniszewa

 

4000

2.

Stowarzyszenie taneczne „ZORBA”

 

6000

 

RAZEM

 

10000

dla zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwach Mykanów i Borowno w 2017 roku”:

Lp

Nazwa stowarzyszenia

 

Przyznana dotacja

1                     

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

 

9000

2                     

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” Mykanów

 

1000

Razem

10000

Data opublikowania: 12:20, 5 lipca 2017

Kategorie: Aktualności