Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2013” Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

 

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

19500

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Mykanów

5000

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Czarny Las

18000

Ludowy Klub Sportowy „Grom” Cykarzew

18000

Ludowy Klub Sportowy „Świt” Borowno

12000

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KANTOR” Lubojna

 3500

Klub Sportowy OSP Grabowa

 4000

 RAZEM

80000 

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszeń o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja(at)mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

 

Wójt Gminy Mykanów

Krzysztof Smela

Data opublikowania: 13:33, 22 lutego 2013

Kategorie: Aktualności