Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

W dniach od 22 stycznia  do  5 lutego 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mykanów.

Wójt Gminy Mykanów  informuje, że w wyniku konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców i organizacji pozarządowych.  

Projekt uchwały został  przekazany  pod obrady na najbliższej Sesji  Rady Gminy Mykanów.

 

 

Data opublikowania: 07:27, 10 lutego 2016

Kategorie: Aktualności