Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otrwartego konkursu ofert

W wyniku oceny ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2015 etap II Wójt Gminy Mykanów informuje o wysokości udzielonych dotacji.

 

Nazwa Stowarzyszenia

Wartość udzielonej dotacji

Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie

20000

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Mykanów

3000

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Czarny Las

20000

Ludowy Klub Sportowy „Grom” Cykarzew

20000

Ludowy Klub Sportowy „Świt” Borowno

8000

Klub Sportowy OSP Grabowa

 4000

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kantor”

5400

 RAZEM

80400 

Prosimy Przedstawicieli Stowarzyszeń o kontakt z Urzędem Gminy Mykanów

Tel. 34 3288019 w 36 lub email: promocja@mykanow.pl celem uzgodnienia terminu podpisania Umowy

Do konkursu złożono 7 ofert w wyznaczonym terminie. 

Data opublikowania: 07:37, 21 lipca 2015

Kategorie: Aktualności