Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Mykanów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Mykanów.

Ogłoszenie o naborze
Wniosek weryfikacyjny

Data opublikowania: 09:11, 16 listopada 2021

Kategorie: Aktualności