Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów