Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury