Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Wójt Gminy Mykanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectw Mykanów i Borowno

szczegółu w załączniku

Data opublikowania: 12:03, 8 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności